Arş. Gör. Dr. MELTEM CAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. MELTEM CAN

T: (0282) 250 2722

M mcan@nku.edu.tr

W mcan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Dilbilgiselleşme ve eski Uygurca edatlar (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Eski Uygur Türkçesinde ikilemeler (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2007
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
2016-
Araş. Gör. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
2010-2016
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2009-2010
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
türk dili okutmanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2008-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Türk Dili
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CAN M., Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2017.
Özgün Makale EBSCO
Ulusal Projeler
1. İç Anadolu Dilcileri Bölgesi Sürekli Çalıştayı II, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.08.2015-19.08.2016.
2. Dilbilim Terimleri Veritabanı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.04.2014-16.05.2016.
3. anadok, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Katıldığı Kurslar
yabancı dil eğitimi, Yer:Malta, 18.07.2011-14.10.2011.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Doktora tez araştırması, Yer:Amerika Birleşik Devletleri, 15.04.2014-14.10.2014.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonu, Düzenleyenler:Prof. Dr. Yaşar Şenler, Prof. Dr. Emine Yılmaz, Araş.Gör. Dr. Meltem Can, 29.09.2017-29.09.2017.
International Conference on New Horizons in Education, Yer:İspanya / Barselona, Düzenleyenler:Prof. Dr. Aytekin Şişman, Prof. Dr. Elaine Maimon, Prof. Dr. Mahmut Ak, 10.06.2015-12.06.2015.