Araş. Gör. MELTEM CAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MELTEM CAN

T: (0282) 250 2722

M mcan@nku.edu.tr

W mcan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Dilbilgiselleşme ve eski Uygurca edatlar (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Eski Uygur Türkçesinde ikilemeler (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2007
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
2016-
Araş. Gör. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
2010-2016
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2009-2010
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
türk dili okutmanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2008-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal Projeler
1. İç Anadolu Dilcileri Bölgesi Sürekli Çalıştayı II, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.08.2015-19.08.2016.
2. Dilbilim Terimleri Veritabanı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.04.2014-16.05.2016.
3. anadok, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Katıldığı Kurslar
yabancı dil eğitimi, Yer:Malta, 18.07.2011-14.10.2011.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Doktora tez araştırması, Yer:Amerika Birleşik Devletleri, 15.04.2014-14.10.2014.